NORSK LUFTFARTSKRØNIKE 2000 - 

Hjem1870-1919 | 1920-1939 | 1940-1945 | 1946-1969 | 1970-1999 | 2000-

LN-WFD (Foto: Magne Egil Heitmann)

Den siste av Widerøes Twin Ottere. (Foto © Magne Egil Heitmann)

 

2005

mars - Helitrans AS fornyer avtalen med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for skogbrann slukketjenesten med helikopter. Avtalen går over fire år. Tjenesten dekker hele landet, mens hovedhelikopteret, en Bell-214 vil være fast stasjonert på Sandefjord Lufthavn, Torp under perioden 15. april 24 august hvert år.

2008

24 mars - Luftfartsskolens praktiske avdeling ved Sandefjord Lufthavn på Torp åpnes. Ved åpningen har skolen 200 flyger-elever under utdanning. Daglig leder Thor Alvik sier at skolen tar seg av den praktiske opplæring, mens teorien tas i Oslo.  Utdannelsen er nå også godkjent som fagskole. Fire moderne fly er stasjonert på Torp fra åpningsdagen; Cessna 172R LN-FTA, Piper PA-34-220T Seneca V LN-FTB, Mooney M20C LN-LFB og Piper PA-34-220T Seneca V OY-PKA (senere LN-FTC).

28 april - Som de to gjenstående kanditatene til nytt jagerfly for Luftforsvaret, leverer svenske SAAB og amerikanske Lockheed Marietta inn sine tilbud til den norske regjeringen.  SAAB tilbyr en oppdatert versjon av JAS Gripen, mens Lockheed Marietta tilbyr det nyutviklede JSF - Joint Strike Fighter.

15 mai - Siste offisielle flygning med Luftforsvarets Lockheed C-130E/H Hercules transportfly.  Etter nesten 40 år i norsk tjeneste ved 335 skvadron, skal de seks norske Hercules-flyene erstattes av fire nye Lockheed C-130J Hercules-fly som ved dette tidspunkt er under produksjon ved Lockheeds Martins fabrikk i USA. Første fly kommer allerede i november, og alle fire skal etter planen være operative innen utgangen av år 2010.  Fem av de gamle transportflyene vil bli parkert i Arizona i påvente av et mulig salg.  Det siste vil stå til utstilling på flymuseum på Gardermoen.  I forbindelse med den siste offiselle flygning foretar to av Hercules-flyene, Odin og Ty, en rundflyging til flere norske flystasjoner og flyplasser for å ta farvel.  Ett av flyene får imidlertid problemer med en av motorene og må returnere til Gardermoen. 

18 mai - Reidun Kjetilson, født Andresen 4 juni 1926, dør i Drammen etter lang tids sykdom.  Reidun var sammen med hennes mann Snorre Sturla Kjetilson med på å starte det legendariske flyselskapet Fjellfly, som holdt til på Geitryggen Flyplass ved Skien fra 1954, frem til selskapet gikk konkurs i 1970.  Senere flyttet Snorre og Reidun til Moland utenfor Arendal, der de startet et firma som importerte mopedbiler.  Snorre døde i 1995.

23 mai - Et mikrofly med instruktør og en flyelev styrter inn i en brakke ved Spydeberg flyplass i Østfold.  Eleven, en handikappet mann i 50-årene, eide flyet og hadde fått det spesialtilpasset til hans handikapp som rullestolbruker.  Mannen blir alvorlig skadet og sendes til Ullevål sykehus for operasjon.  Flyinstruktør Harald Halvorsrud overlever med tannskader og brudd- og sårskader.

25 mai - "Flydag 2008" avholdes på Kjeller Flystasjon.  Inngang er gratis.  Noen av høydepunktene er P-51 Mustang og Biltemas Spitfire Mk. XVI RW386 SE-BIR. Oppvisning blir holdt av tre Tiger Moths, F-16, to Bucker Jungmans, Vampire, Piper L-4 Cub, med flere. Oppvisning med P-51 Mustang blir i siste liten an Luftfartstilsynet.  I tillegg til F-16 og andre militære fly, blir det også utstilt et stort antall sivile småfly.

05 juni - Et hjemmebygget fly av typen Rutan VariEze, LN-MAB, havarer på et lite jorde ved Røysebekkveien på Lahelle i Sandefjord klokken 21:46.  Flyet var på vei fra Tyskland til Jarlsberg flyplass da det fikk motorstopp kort tid før det var ventet å komme fram.  Flygeren kontaktet tårnet for å foreta en nødlanding på Sandefjord Lufthavn Torp, men rakk ikke fram.  De to 31 år gamle tyske mennene bosatt i Drammen som var ombord kom fra ulykken med moderate skader,  Piloten får hode og bruddskader.  Den tyske eieren hadde kort tid før ulykken kjøpt flyet fra den norske byggeren.  Trolig gikk flyet tom for drivstoff.

07 juni - Ålesund lufthavn Vigra feirer 50års jubileum.  Flyplassen ble offisielt åpnet den 7 juni 1958.  På jubileumsdagen får flyplassen besøk av Dakota Norways Dakota LN-WND.

08-15 juni -  Det raser store skogbranner flere steder på Østlandet og Sørlandet.  Et av Helitrans sine to Bell 214 helikoptre deltar i slokking av skogbrann på Konnerud i Drammen søndag 8 juni. To Bell 412SP helikoptre fra 720 skvadron på Rygge settes inn i slokningen av en skogbrann i Halden samme dag.  Dagen etter oppstår det en ny stor skogbrann ved Råde i Østfold, og de to helkoptrene fra 720 skvadron må igjen trå til. Den 9 juni kommer det melding om en stor skogbrann på Mykland, i Froland kommune, ved Arendal.  Brannen utvikler seg til å bli den største skogbrannen i Norge etter den 2. verdenskrig.  Mange mennesker må evakures og flere hytter brenner ned.  Mer enn 20 000 mål skog brenner opp. Brannslokninghelikoptrene til Helitrans AS får også i Froland hjelp av helikoptre fra 720 skvadron slik at det er totalt 4 helikoptre i arbeid.  Også ett helikopter fra Pegasus blir satt inn onsdag, men blir trukket ut fordi de ikke er engasjert gjennom Helitrans, som har kontrakt med staten om brannslukningsberedskap med helikopter fram til 2009.  Fredag den 13 juni besøker justisminister Storberget Froland, og brannslokningsarbeidet trappes kraftig opp.  Etter kritikk om at ikke andre helikopterselskaper er sluppet til, blir totalt 15 helikoptre satt inn i brannslokningsarbeidet i løpet av kvelden.  Det blir også sett på muligheten for fly/helikopter assistanse fra andre land i Europa, bl.a. fra Italia, Spania og Hellas.

09 juni -  Dykkerbedriften IMC Diving samt et trelastlager på Kristiansholm, Sandviken sjøflyhavn, tar fyr.  I den store brannen er det også fare for at drivstoffanlegget til Fonnafly skal ta fyr.  Et av Fonnaflys sjøfly (LN-FFF) og et helt nytt helikopter reddes unna flammene i siste liten.

11 juni - Reims/Cessna F172P LN-ALZ (s/n F172-2125), tilhørende Hedmark Flyklubb, havarerte i dag like etter avgang fra Reinsvoll flyplass i Vestre Toten, sør-vest for Raufoss. Flyet ble fløyet av en sivil flyger i 60-årene, men var innleid i forbindelse med Heimevernsøvelsen "Operasjon Mjøsa". Passasjerer var to HV-offiserer i 30-årene. To personer fikk lettere skader, men den tredje trolig er mer alvorlig skadet. Første rapporter tyder på at lokale værforhold kan ha medvirket til havariet. Flyet havarerte i skogen sør for flyplassen.

En kvinne blir skadet i en fallskjermulykke på Bømoen, Voss.  Kort tid før landing mistet kvinnen kontrollen og skader ryggen.  Hun blir fraktet med ambulanse til Voss sjukehus.

12 juni - Det blir kjent at Ryanair vil legge ned to av tolv ruter og redusere frekvensen for flere ruter fra Sandefjord Lufthavn - Torp i deres vinterprogram fra oktober.  Rutene Torp - Madrid og Torp - Marseille legges ned. Begge disse rutene som ble startet i slutten av 2006. Ruten Torp - Pisa legges ned for vinterprogrammet.

20 juni - Helitrans sitt to-motors Fairchild Merlin IIIB overvåkningsfly, LN-SFT, havarerer i sjøen ca. 15 km vest for Telavåg, Sotra.  Flyet var på treningsflyging i ganske dårlig vær, da flyet forvinner fra radar ca kl 1032.  Vrakdeler blir funnet senere på ettermiddagen og lørdag blir vraket lokalisert av letefartøy med miniubåt.  lDe tre ombord blir funnet omkommet i vraket av flyet som blir hevet fra ca 300 meters havdybde av letefarøyet "Polar Prince" natt til søndag 22 juni.  Vraket fraktes til Haakonvern for videre undersøkelser.  De omkomne sendes til Gades institutt for identifisering og obdukjson. De tre omkomne er Knut Brunborg (45) fra Bergen, kaptein Jan Einarsen (60) fra Dal i Eidsvoll og Inge Marius Vågsberg (29) fra Oslo.  Einarsen og Vågberg var ansatte i Helitrans, mens Brunborg var flygerinspektør i Luftfartstilsynet.  Merlin flyet hadde i mange år fløyet overvåkningsoppdrag langs norskekysten for Kystvakta, Kystverket og for Statens Forurensningstilsyn.

01 september - Styret i Kato Airlines AS og Kato Air Service AS kunngjør tirsdag at begge selskapene legges ned med umiddelbar virkning. Styret fattet beslutningen mandag etter at Luftfartstilsynet fredag inndro lisensen til Kato Airs verksted. Inndragelse innebar flyforbud for selskapet, som måtte sette alle sine fire fly på bakken. Kato Airs styreformann og eier, Karl Johan Karlsen, varsler i en pressemelding tirsdag at styret vil vurdere mulige rettslige skritt overfor den tekniske fagavdeling i Luftfartstilsynet. - Dette basert på den saksbehandling som er gjennomført overfor Kato Air Service AS og daglig leder, heter det i pressemeldingen, der det beklages på det sterkeste at man ser seg nødt til å innstille driften etter 14 års virksomhet. Luftfartsdirektør Heine Richardsen sier at tilsynet ser svært alvorlig på Kato Airs reaksjon: - Jeg synes det er synd at selskapet retter kritikken mot en spesifikk avdeling. Luftfartstilsynet er en organisasjon som skal føre tilsyn etter et regelverk som er til for å opprettholde den nødvendige sikkerheten. Dersom vi finner dokumentasjon på alvorlige brudd på regelverket har vi plikt til å tilbakekalle godkjenningen, som vi har gjort i dette tilfellet. Jeg vil derfor påpeke at beslutningen som her ble tatt var helt nødvendig for å ivareta flysikkerheten, sier Richardsen. Han opplyser at Kato Air Service AS har nå tre uker klagerett på vedtaket som er gjort. - Dersom selskapet mener at dokumentasjonen vår på regelbruddene ansvarlig leder har gjennomført ikke er tilstrekkelig, så ber vi selskapet så ber vi selskapet om å benytte seg av denne fristen. Eventuelle rettslige skritt som selskapet vurderer vil vi se på når de måtte komme, sier Richardsen. Kato Air Service fikk melding fredag 28. august fra Luftfartstilsynet om at selskapets verkstedgodkjennelse var trukket tilbake med øyeblikkelig virkning. Selskapet hadde ansvar for utførelse av alt teknisk vedlikehold på flyene til Kato Airline AS. Dermed ble alle fly parkert fredag. Kato Air fløy bare én passasjerrute, som gikk fra Bodø til Røst. 

05 september - Lufttransport overtar ruten Bodø - Røst med helikopter i overgangsfase etter Kato Airlines konkurs, etter en midlertidig avtale med Samferdselsdepartementet.

20 september - Et Piper PA-18-150 Super Cub sjøfly, LN-HHI, tilhørende Nordhordland Flyklubb flyr lørdag ettermiddag inn i strømledninger under landing i Eknesvågen i Osterfjorden. Flygeren Ove Eknes gir full gass og klarer å lande etter sammenstøtet. Det var til sammen to personer om bord i flyet. Ingen av dem ble skadd.  Sju dykkere sto på kaia, bare meter unna akkurat da flyet traff ledningen. - Vi så flyet komme lavt over oss, og visste ikke helt om det skulle lande eller ta av. Plutselig kom det er forferdelig smell, og gnister regnet rundt oss. Vi kastet oss ned, men to av oss var ikke raske nok. Min samboer og søster ble truffet av ledningen, sier en av dykkerne.

Han opplyser at ledningen hang rundt flyet. Deretter deiset ledningen i sjøen. Enden av ledningen traff mannens samboer og søster i voldsom fart. De to kvinnene på 29 og 30 år følte seg friske de første timene etterpå, men senere på kvelden begynte de å føle seg numne og sa det kriblet i kroppen. De ble først sendt til legevakten i Knarvik, og deretter videre til Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen, der de måtte ligge til observasjon natt til søndag. - Vi fikk melding klokken 14.30 om at flyet hadde revet med seg strømledninger som gikk i luftspenn til noen hytter i nærheten. Flyet kom seg trygt ned, sier operasjonsleder Ragnar Lyssand i Hordaland politidistrikt.

Kraftselskapet BKK opplyser at to ledninger ble kuttet og at en mast gikk over ende.

05 oktober - Et Cessna 206 sjøfly, LN-HOE, operert av ScanAviation synker i fortøyningene ved hesteskokaien i Sandefjord sentrum under et kraftig uvær som rammer Sør- og Østlandet natt til søndag 5 oktober.  Flyet heves søndag ettermiddag med hjelp fra Brannvesnet og transporteres til Notodden for eventuell reparasjon mandag 6 oktober.

20 oktober - Widerøe som overtar ruten Bodø - Røst etter at Samferdselsdepartementet fikk anbudet onsdag. Widerøes flyr i dag mellom Leknes og Bodø, og vil kombinere denne ruten med Røst, framgår det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. Det betyr at ruten mellom Leknes og Bodø vil få én mellomlanding mer enn i dag for perioden 20. oktober 2008 til 31. mars 2009. Samferdselsdepartementet mottok to anbud for drift av ruten Røst - Bodø for perioden 20. oktober 2008 - 31. mars 2009. Begge anbudene oppfyller gjeldende krav til kapasitet og rutefrekvens, men Widerøe krevde lavest økonomisk godtgjørelse, skriver departementet. Når det gjelder drift av ruten etter 1. april 2009, er det en del av hovedanbudsutlysningen for flyruter i Norge, som ble offentliggjort 2 oktober 2008.

27 oktober - Lufttransport AS får nye eiere. Knut Axel Ugland  Holding AS overtar nå samtlige aksjer (100%) i Lufttransport AS fra Norsk Helikopter AS. Som en del av transaksjonen overtar også Bristow Helicopter Ltd. samtlige aksjer eid av Knut Axel Ugland Holding (50%) og Andreas K.L. Ugland (1%) i Norsk Helikopter AS. Lufttransport AS vil med dette forbli et aksjeselskap med norsk eierskap og hovedkontor i Tromsø. I tillegg har selskapet baser på Svalbard, i Kirkenes, Alta, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Bergen, Stavanger og på Gardermoen. Lufttransport AS er Nordens største operatør i luftambulansetjenesten. Selskapet opererer 11 ambulansefly og 4 topp moderne helikopter for vår statlige oppdragsgiver gjennom Helseforetakene (Statens luftambulansetjeneste ANS). I tillegg opererer selskapet innen losvirksomhet, passasjertrafikk, charter og kystovervåkning. Selskapets spesialitet er døgnkontinuerlige operasjoner med store krav til beredskap og tilgjengelighet. Selskapet har 250 ansatte og omsetter for ca 500 MNOK i året. Selskapet har betydelige ordrereserver gjennom langsiktige kontrakter med staten. Gjennom salget av sine aksjer i Norsk Helikopter AS og langsiktige utleieavtaler av helikopter er Knut Axel Ugland Holding AS sikret gode inntekter i årene som kommer. Lufttransport AS får dermed en eier som vil være godt rustet for videre drift og utvikling av selskapet. Lufttransport AS ble etablert i 1955 og har siden 2005 vært et heleid datterselskap av Norsk Helikopter AS. Norsk Helikopter AS har vært eiet av Ugland familien i Grimstad og Bristow Helicopters Ltd. (UK).

20 november -  Etter lang tids vurdering der det til slutt bare var det svenske JAS Gripen og det amerikanske Lockheed Martin JSF - Joint Strike Fighter - (F-35 Lightening II) som stod tilbake, kunngjør den norske regjeringen at de ønsker å velge JSF som fremtidens jagerfly i det norske Luftforsvaret.

 

2009

22 - 23 august - Rygge Air Show 2009 holdes på Rygge Flystasjon for å makere hundreårsjubileum for norsk luftfart.  Noen av hovedattraksjonene blir Red Bull DC-6B, F-5 oppvisnings-teamet "Patrouille Suisse" og Catalina.  Totalt var det innom ca. 17.000 tilskuere under de to dagene, en stor skuffelse for arrangørene.  På RAS 2007 var det nærmere 70.000 beskøkende.

LN-ODU

 

09 oktober - Et Eurocopter AS 352 B2 helikopter (LN-ODU) operert av Fonnfly AS får tekniske problemer og havarerer ved Stora Hoggavannet sør for Lysefjorden.  Politiet får melding om havariet ved 11:50 tiden.

- Det ble satt ganske hardt på bakken. Alle de seks om bord er gjort rede for, og ingen er alvorlig skadd, sier redningsinspektør Stein Solberg ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

De seks personene blir fløyet tilbake til Sola av et Sea King redningshelikopter fra 330 skvadron på Sola. Politiet reiser lørdag morgen inn til stedet hvor helikopteret havarerte, sammen med representanter for luftfartsmyndighetene.

Helikopteret tilhørte Sandnes Heli DA, men var utleid til Fonnafly AS, med base på Sola (?).

LN-OTP

● Senere samme dag: et Rotorway Exec 162F helikopter (LN-OTP) havarerer under nødlanding i Madlandsheiene, Gjesdal kommune. Politiet får melding om helikopterhavariet klokka 15.24, etter at flere personer ringer inn. Etter kort tid ringer også piloten selv, og forteller at han er uskadd.

Ifølge piloten og eieren, Jan Nessa (60), fra Stord, fikk helikopteret problemer med motorkraften i lufta da Nessa var på vei hjem til Stord. Han meldte fra til flykontrollen om at han måtte lande i Madland. 

I følge operasjonslederen var bakken så ujevn der helikopteret landet at rotoren slo i bakken foran helikopteret. Dermed ble maskinen kastet rundt. Det er relativt store skader på helikopteret. Fredag ettermiddag ble det fjernet av en lastebil med kran.  Nessa hadde kjøpt helikopteret fra Glenn Bjorheim i sommer.

SE-BIN (Foto: Steinar Sævdal)

Spitfire SE-BIN Jarlsberg Airshow 15 august 2010 (© Steinar Sævdal)

2010

21 august - Spitfire SE-BIN havarerer under landing på Tynset Flyplass ved 18:40-tiden lørdag.  Rett etter landing skjærer flyet til venstre og tipper over på nesen og ender opp ned.  Den kjente svenske flygeren Inge Bertil Pontus Gerhardt (68) omkommer.   Tidligere på dagen hadde flyet deltatt i et flyshow i Stockholm, i forbindelse med markeringen av 100 år for svensk flygineg.  Flyet skulle delta i et flyshow som skulle holdes på Tynset flyplass dagen etter.  Etter denne tragiske ulykken blir flyshowet avlyst.  Spitfire SE-BIN var ett av flere legendariske veteranfly som er eid av Biltema. Gerhardt hadde bakgrunn fra det svenske Flygvapnet, og var en av Sveriges mest erfarne flygere med over 30 000 timer i lufta. Han begynte som elev i flyvåpenet i 1964 og hadde fløyet for selskapet Biltema siden 1978.

15 september - Et Widerøe's DHC-8-100 Dash 8 (LN-WIF) passasjerfly havarerer under landing på Stokka Flyplass - Sandnessjøen (SSJ) klokka 05:55 om morgenen.  Høyre hovedhjul-legg svikter, trolig etter en hard landing på grunn av vindskjær.  Ingen av de 3 passasjerene, eller mannskapet på 4 ble skadet.  Det var en flyger på flygetrening blant mannskapet.

Klokka 17:03 lokal tid lander Lufthansas Airbus A380-841 D-AIMB (Flight No: LH8043/Callsign: DLH8943) på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) til stor glede for et stort antall skuelystne som er møtt fram for å se denne historiske hendelsen.  Tidligere samme dag hadde flyet først besøkt Kastrup Flyplass - København (CPH), deretter Stockholm Arlanda (ARN) og Helsinki (HEL), før turen til slutt gikk til Gardermoen.  Etter relativt kort opphold på Gardermoen tar flyet av kl. 18:45, to timer tidligere enn oppsatt, for siste legg (LH8944) hjem til hovedbasen Frankfurt, Main (FRA), i Tyskland.

Av dagens fire landinger, var Gardermoen den eneste flyplassen hvor kjempeflyet kjørte helt inn til terminalen. I de andre nordiske landene snudde det på rullebanen. Hensikten med rundturen var lære opp flere piloter til å manøvrere kjempen, som Lufthansa tilsammen har bestillt fem stykker av. Tre er allerede i drift på ruter mellom Europa og Asia. Et fjerde fly kommer i oktober og det femte like over nyttår. I tillegg til Lufthansa har Quantas, Emirates, Singapore Airlines og Air France anskaffet seg kjempeflyet. På verdensbasis er det per dags dato produsert 36 fly, mens ytterligere 234 er på bestillingslisten til Airbus-fabrikken i Toulouse, Frankrike.

LN-ALD

12 oktober - Et Cessna U206G småfly blir en del skadet da det sklir utfor baneenden på Kjeller Flyplass under landing i mørke.  Flyet tilhører Ole Martin Almeli og har sin base på Kjeller.

13 oktober -  SAS offentliggjør at de kommer til å utvide sitt linjenett med to nye interkontinentale linjer neste år. I tillegg kommer flera nye linjer og 150 nye frekvenser innen Europa.

Ruten Oslo-New York kommer til å starte i slutten av mars neste år og trafikkeres daglig med en Airbus A330-300 som har 34 Business class seter, 35 seter i Economy Extra og 195 i Economy, mens København-Shanghai kommer til å ha fem avganger i uken fra og med neste vinter og vil bli trafikkert med en Airbus A340-300 som har 46 Business class seter, 28 sete i Economy Extra og 171 i Economy.

De nya avgangene innen Europa vil bli innført successivt fram til våren 2011. Sammenlignet med 2010 forventss over 150 flere avganger per uke på flere av SAS fremste linjer. Dessuteb åpnes de nya linjene Oslo-München, Oslo-Palma, Oslo-Split og Stockholm-Venezia.

 
 

Hjem1870-1919 | 1920-1939 | 1940-1945 | 1946-1969 | 1970-1999 | 2000-

Oppdatert: 2010-09-15

© 2009-2010 Steinar Sævdal