"WRECKS & RELICS" NORGE

Hjem

Bell UH-1B "591" Bardufoss flystasjon

© Steinar Sævdal

591

  BELL UH-1B IROQUOIS

591
© Steinar Sævdal

 
 
 
 

 

Fabrikk: Bell Helicopter Company; Fort Worth, Texas, USA.
Modell: 204
MIL Mod: UH-1B-BE Iroquois 
MSN: 243
MIL S/N: 60-3591
Byggeår: 1960
Motor: 1 x Avco Lycoming T-53-L-9A/-11 gassturbin
1100 SHP
Museum: Bardufoss flystasjon
Bardufoss
Tel: 
E-post:
URL:  
Eier: Luftforsvarsmuseet?
Lokasjon: Bardufoss flystasjon
Status: Utstilt på sokkel ved hovedport
Historie:

60-3591
1960-??-?? US Army.
1976-04-?? ankom Gardermoen flystasjon fra USA.

591
Ikke brukt i operativ tjenest.  Brukt til ABDR trening, Bardufoss flystasjon.  Satt på sokkel.

Merknader:  
     

688

  BELL UH-1B IROQUOIS

F-AM/835
© Foto ønskes!

 
 
 
 

 

Fabrikk: Bell Helicopter Company; Fort Worth, Texas, USA.
Modell: 204
MIL Mod: UH-1B-BE Iroquois 
MSN: 268
MIL S/N: 61-0688
Byggeår: 1961
Motor: 1 x Avco Lycoming T-53-L-9A/-11 gassturbin
1100 SHP
Museum: Flyhistorisk Museum Sola
Postboks 512
NO-4055 Stavanger Lufthavn
Tel: 
E-post: fms-venner@hotmail.com
URL: www.flymuseum-sola.no
Eier: Luftforsvarsmuseet?
Lokasjon: Sola sjø
Status: Utstilt?
Historie:

61-0688
1961-??-?? US Army.
1966-??-?? Corpus Christi, Texas, for hovedettersyn.
1970-11-25 ankom Gardermoen flystasjon fra Tyskland.

JT-J
1971-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.

688
1972-09-01 nye merkebesemmelser.
????-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.
1990-03-08 lagret i Horten.
19??-??-?? Vatneleiren som instruksjonsmateriell v/MEDEVAC.
19??-??-?? Flyhistorisk Museum Sola; Sola sjø.

Merknader:  
     

588

  BELL UH-1B IROQUOIS

F-AM/835
© Foto ønskes!

 
 
 
 

 

Fabrikk: Bell Helicopter Company; Fort Worth, Texas, USA.
Modell: 204
MIL Mod: UH-1B-BE Iroquois 
MSN: 810
MIL S/N: 63-8588
Byggeår: 1964
Motor: 1 x Avco Lycoming T-53-L-9A/-11 gassturbin
1100 SHP
Museum: Kjeller flyhistoriske forening
Kjeller
Tel: 
E-post:
URL:  
Eier: Luftforsvarsmuseet?
Lokasjon: Sola sjø
Status: Utstilt?
Historie:

63-8588
1964-03-01 US Army.
1966-10-?? Vietnam.
1968-10-?? trukket tilbake fra tjeneste.
1968-??-?? Thailand.
1969-04-?? US Army; Vest-Tyskland.
1973-08-?? utlånt til NASA; USA.
1975-??-?? lagret Davis Mountain AFB; Arizona.
1
976-04-?? ankom Gardermoen flystasjon fra USA.
1976-04-?? LFK, Kjeller.  TT 4679,1 timer.

588
1979-04-09 339 skvadron; Bardufoss flystasjon.
1988-09-29 LTS, Kjevik, som undervisningsmateriell.
1995-??-?? utlånt til Agder ingeniør- og distriktshøgskole; Grimstad.
1999-??-?? tilbakelevert LTS, Kjevik, for plassering på sokkel.
????-??-?? overført til Forsvarsmuseet.
2001-??-?? Kjeller flyhistoriske forening; Kjeller.  Utdeponert.

Merknader:  
     

961

  BELL UH-1B IROQUOIS

F-AM/835
© Foto ønskes!

 
 
 
 

 

Fabrikk: Bell Helicopter Company; Fort Worth, Texas, USA.
Modell: 204
MIL Mod: UH-1B-BE Iroquois 
MSN: 1085
MIL S/N: 64-13961
Byggeår: 1965
Motor: 1 x Avco Lycoming T-53-L-9A/-11 gassturbin
1100 SHP
Museum: Rygge flystasjon
Rygge
Tel: 
E-post: 
URL:  
Eier: Luftforsvarsmuseet?
Lokasjon: Rygge flystasjon
Status: Utstilt på sokkel i FN-farger
Historie:

64-13961
1964-??-?? US Army.
1966-??-?? Corpus Christi, Texas, for hovedettersyn.
1967-07-05 ankom Gardermoen flystasjon fra USA.
1967-07-10 LFK, Kjeller, med TT 1071:30 timer.

JT-E
1967-??-?? 720 skvadron; Gardermoen flystasjon.
1968-04-28 havari Kjevik.  Halerotorsvikt v/ avgang. TT 1340:05.
   Til LFK, Kjeller, for reparasjon.
196?-??-?? 720 skvadron.

961
1972-09-01 nye merkebesemmelser.
????-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.
1980-08-14 havari Nordseter. Ikke reparert.
1989-12-19 lagret på Rygge flystasjon for utstilling på flystasjonen.
19??-??-?? Montert på sokkel ved 720 skvadron; Rygge flystasjon.
199?-??-?? offisielt utfaset?

Merknader:  
     

966

  BELL UH-1B IROQUOIS

F-AM/835
© Foto ønskes!

 
 
 
 

 

Fabrikk: Bell Helicopter Company; Fort Worth, Texas, USA.
Modell: 204
MIL Mod: UH-1B-BE Iroquois 
MSN: 1090
MIL S/N: 64-13966
Byggeår: 1965
Motor: 1 x Avco Lycoming T-53-L-9A/-11 gassturbin
1100 SHP
Museum: Forsvarets flysamling
Gardermoen
Tel: 63 92 86 60
E-post: post.flysamlingen@akersmus.no
URL: http://www.akersmus.no/flysamlingen/
Eier: Luftforsvarsmuseet
Lokasjon: Gardermoen
Status: Utstilt
Historie:

64-13966
1964-??-?? US Army.
1966-??-?? Corpus Christi, Texas, for hovedettersyn.
1966-10-13 ankom Gardermoen flystasjon fra USA?
1966-10-20 LFK, Kjeller, med TT 502,2 timer.
   Mottakskontroll og installasjon av redningsheis.

JT-B
1967-03-22 720 skvadron; Gardermoen flystasjon.
   Operert på C-flight, Sola og D-flight, Ørland.
1969-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.
1970-06-15 større uhell øst for Langevatn.
   Under innflygning for landing sank turtallet og helikopteret gikk ukontrollert i bakken.  Moderate skader.  Reparert ved LFK, Kjeller.
1971-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.

966
1972-09-01 nye merkebesemmelser.
????-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.
1990-02-20 fløyet fra Rygge til Gardermoen.
   Som siste operative UH-1B i Luftforsvaret fløyet til Flysamlingen, Gardermoen.  TT 7948,9 timer.
1991-10-09 offisielt utfaset og tildelt Forsvarsmuseet.

Merknader:  
     

079

  BELL UH-1B IROQUOIS

F-AM/835
© Foto ønskes!

Fabrikk: Bell Helicopter Company; Fort Worth, Texas, USA.
Modell: 204
MIL Mod: UH-1B-BE Iroquois 
MSN: 1203
MIL S/N: 64-14079
Byggeår: 1965
Motor: 1 x Avco Lycoming T-53-L9A/-11 gassturbin
1100 SHP Take off
Museum: Luftforsvarsmuseet
Olavs B gate
Postoks 1124
NO-8001 Bodø
Tel: 75 50 78 50
E-post: lmu@luftfart.museum.no
URL: www.forsvaretsmuseer.no/nor/Luftforsvarsmuseet
Eier: Luftforsvarsmuseet
Lokasjon: Bodø
Status: Utstilt
Historie:

64-14079
1964-??-?? US Army.
1966-??-?? Corpus Christi, Texas, for hovedettersyn.
1966-10-13 ankom Gardermoen flystasjon fra USA?
1966-10-20 LFK, Kjeller, med TT 201,6 timer.
1966-11-04 7190 støtteving/LKØ; Gardermoen flystasjon.

JT-D
1967-01-01 720 skvadron; Gardermoen flystasjon.
1969-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.

079
1972-09-01 nye merkebesemmelser.
????-??-?? 720 skvadron; Rygge flystasjon.
1975-10-26 nødlanding på Lista.
   Under flyging i 350 ft fikk flygeren indikasjon på lavt motorturtall og "LOW RPM" varsel.  Foretok autorotasjonslanding.  Tail skid strike.  Reparert.
1978-04-?? Til LFK, Kjeller.
   Lakkert hvit og merket for FN operasjoner  ved den norske helikoptervingen NORAIR i Naqoura, Sør-Libanon, som en del av UNIFIL.
1978-04-?? fra Gardermoen i C-5 Galaxy.
1978-04-?? ankomst Libanon.
1979-07-29 720 skvadron; Rygge flystasjon.
1990-??-?? lagret Rygge flystasjon (?), TT 8128,8 timer.
1990-03-08 lagert i Horten.
1990-??-?? utfaset.
1995-04-?? overført til FMU.
   Lakkert hvit og merket med FN-merker for utstilling i FMU.
19??-??-?? transportert med trailer fra LFK, Kjeller, til FMU Bodø.

Merknader:  
     

835

  PIPER L-18C SUPER CUB

F-AM/835
© Foto ønskes!

Fabrikk: Piper Aircraft Corporation; Lock Haven, Pennsylvania, USA.
Modell: PA-18-95 Super Cub 95
MIL Mod: L-18C-PI Super Cub 
MSN: 18-3235
MIL S/N: 53-4835
Byggeår: 1953
Motor: 1 x Continental C90-8F, 90 hk
Museum: Luftforsvarsmuseet
Olavs B gate
Postoks 1124
NO-8001 Bodø
Tel: 75 50 78 50
E-post: lmu@luftfart.museum.no
URL: www.forsvaretsmuseer.no/nor/Luftforsvarsmuseet
Eier: Luftforsvarsmuseet
Lokasjon: Bodø
Status: Utstilt NLMU Bodø.  Henger i taket.
Historie:

53-4835
1954-??-?? USAF.  
1955-05-05 ankom LFK, Kjeller, som våpenhjelp.

F-AM
1954-05-?? Flyvåpnet.

"835"
1972-09-01 nye merkebesemmelser.
1989-07-17 bestemmelse om oransje fluoriserende merking.
1992-06-14 faset ut.  Gitt i gave til Luftforsvaret.

Merknader:  
     

F-AI

  PIPER L-18C SUPER CUB

F-AM/835
© Foto ønskes!

Fabrikk: Piper Aircraft Corporation; Lock Haven, Pennsylvania, USA.
Modell: PA-18-95 Super Cub 95
MIL Mod: L-18C-PI Super Cub 
MSN: 18-3245
MIL S/N: 53-4845
Byggeår: 1953
Motor: 1 x Continental C90-8F, 90 hk
Museum: Forsvarets flysamling
Gardermoen
Tel: 63 92 86 60
E-post: post.flysamlingen@akersmus.no
URL: http://www.akersmus.no/flysamlingen/
Eier: Luftforsvarsmuseet
Lokasjon: Gardermoen
Status: Utstilt
Historie:

53-4845
1954-??-?? USAF.  
1955-05-05 ankom LFK, Kjeller, som våpenhjelp.

F-AM
1954-05-?? Flyvåpnet.
1956-06-21 OP-avdelingen, Værnes. Skoleflyging.
1958-04-?? Brigaden i Nord-Norge, Bardufoss.
1958-08-?? OP-avdelingen, Værnes.
1965-12-08 havari Værnes.  Til LFK, Kjeller, for reparasjon.
1967-02-?? reparasjon ferdig.  Til Værnes?
1968-02-22 OP-avdelingen, Gardermoen.

"845"
1972-02-22 OP-avdelingen, Værnes.
1972-09-01 nye merkebesemmelser.
1976-02-09 havari Haslemoen.  Slo rundt under landing.
1977-11-?? overført til LTS, Kjevik, til skoleformål. TT 2975 timer.
   Restauert av Rolf Bakken til opprinnelig utseende. 
1983-??-?? avgitt til Flysamlingen, Gardermoen.
1992-06-14 faset ut.

Merknader:  
     

025

Bell UH-1B "025" (62-2025)
Rygge flystasjon
Foto: Steinar Sævdal

Hjem

Oppdatert: 2012-02-18

© 2012 Steinar Sævdal